Firmast

Ettevõtte põhitegevusalaks on põllumajanduslik tootmine ja põllumajandustoodete müük Eesti kokkuostjatele. Lisaks tegeleme metsamajandamisega.
Tartu Tehnika AS omandis on maad ligi 2000ha ja rendimaad 1000ha. 1500 hektaril kasvatame rüpsi, rapsi, rukist, nisu, kaera ja hernest ning 1500 hektaril on lühiajaline rohumaa. Metsamaad on ettevõttel ligi 140 hektarit. Ettevõttel on puiduhakkur, millega osutame ka teenust.
Ettevõte tegeleb lisaks ka lihaveiste kasvatusega. Karja kuuluvad Hereford, Limusiin ja Aberdiin-angus tõugu veised.
Tartu Tehnika AS-ga samasse gruppi kuuluvad Laeva Põld OÜ, mis harib 1500ha, Õunaaia Talu OÜ harib 600ha, Tamsa-Agro OÜ harib 650ha ning metsategevusega tegeleb Bohlen EH OÜ.


Tänu toetustele ja tublidele koostööpartneritele oleme palju investeerinud kaasaegsesse ja inim- ning keskkonnasõbralikku põllumajandustehnikasse. Masinatest ja haakeriistadest kasutame kaubamärke NEW HOLLAND, KUHN, KIRE, KVERNELAND, LEMKEN, HORSCH. Ettevõttel on oma teraviljakuivati, mille tootmisvõimsus võimaldab saagi kuivatamisele lisaks ka teenuse osutamist.
Aastast 2007 oleme Põllumeeste ühistu Kevili liige. Laeva Põld OÜ on aastast 2010 Tulundusühistu Wiru Vili liige.